Uroterapeuter
 
 
Navn: Mette Wallace
Sted: Rygge/Moss
Profesjon: Sykepleier, Helsesøster, Uroterapeut
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Værlehøi 1, 1525 Moss
Telefon: 979 74 532
E-post: mettewallace@hotmail.com
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning: Seksualitet og funksjonshemning. Andre tema også aktuelle.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: