Vernepleiere
 
 
Navn: Bernt Barstad
Sted: Trondheim
Profesjon: Vernepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Exben DA, PB 9320, 7424 Trondheim
Telefon: 932 09 491
E-post: ess@exben.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Funksjonshemmede, lystproblematikk og generell rådgivning
Undervisning: Funksjonshemmede, utviklingshemmede, overgrep og seksualvennlig miljø
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Birgit Hegge
Sted: Stavanger
Profesjon: Klinisk Vernepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse:
Telefon: 464 30 516
E-post: birgit@b-hegge.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Jobber på BUP med fokus på vold og overgrep. Foreleser i tema barn/unges seksualitet, seksuelle overgrep og hvordan voksne kan møte dem som er utsatt for og/eller utsetter andre for overgrep.
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Torunn Ovrid
Sted: Hammerfest
Profesjon: Vernepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Barnehabiliteringen Helse Finnmark, 9613 Hammerfest
Telefon: 78 42 16 20
E-post: torunn.ovrid@helse-finnmark.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: