Per dags dato er ikke “sexolog” en beskyttet tittel i de Nordiske lendene, men dette er ikke ensbetydende med at det sexologiske fagmiljøet ikke kan kvalitetssikre kompetanse innad foreningen.

Norsk Forening for Klinisk Sexologi arbeider kontinuerlig for at det offentlige helsevesenet skal ta større ansvar for ivaretakelse av seksuell helse, dette innebærer blant annet at det bør opprettes flere stillinger med sexologi som definert arbeidsområde.
 

Søknad om NACS godkjenning/autorisasjon

Grunnlaget for autorisasjon i sexologi er et arbeid som er gjort i regi av Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) med økonomisk støtte fra Nordisk Råd. Dette arbeidet har bestått i å definere faget sexologi, og beskrive krav til å kunne kalle seg “Spesialist i Sexologisk Rådgivning, NACS”, og “Spesialist i Klinisk Sexologi, NACS”. Disse spesialitetene er felles for alle de nordiske landene.

De første spesialistene i Klinisk Sexologi NACS og Sexologisk Rådgivning NACS ble godkjent i København den 3. mai 2002. Det foretas nå godkjenning i NACS-regi to ganger i året. For å bli godkjent som spesialist i klinisk sexologi, må man foreløpig samle kurstimer selv og dokumentere disse sammen med oversikt over praksis og veiledning.

Sammendrag av krav for å bli spesialist: 

 
Spesialist i sexologisk rådgivning (NACS):

Minst tre år universitets- eller høyskoleutdanning:

+ 1 år og 6 mnd. sexologisk relevant praksis.

+ Undervisning i basal sexologi og rådgivningssexologi, hvilket innebærer:

400 timers undervisning innen flere felter av sexologi, inkludert veiledning 75 timer i gruppe eller 50 timer individuell og Sexual Self Acknowledgement (SSA) seminar med konfrontasjon av egne holdninger.

400 timer arbeid i grupper. Presentasjon av prosjektarbeider, i form av publisert artikkel, rapport omkring sexologisk kasuistikk el.l.

800 timer selvstudium. Litteraturstudier bør omfatte 4000 sider.

SØKNAD OM SPESIALITET I SEXOLOGISK RÅDGIVNING KAN VÆRE BASERT PÅ GJENNOMGÅTT UNDERVISNINGSPROGRAM I BASAL- OG RÅDGIVNINGSSEXOLOGI, ELLER LIGNENDE TIL DISSE.

For nærmere info om kvalifikasjonskrav, søknad mv: Se søknadsskjemaet og det tilhørende informasjonsskjemaet “Informasjon og råd for utfylling av søknadsskjema.

 

Spesialist i klinisk sexologi:

5 års profesjonsutdanning el.lign., nivå mastergrad

 • Rett til å behandle klienter i følge landets lover og regler.
 • 2 års klinisk sexologisk relevant arbeid.
 • Minimum 1 års klinisk arbeid med supervisjon.
 • Kravene til spesialist i sexologisk rådgivning.

Undervisningsprogrammet i klinisk sexologi innebærer:

400 timers undervisning:

 • 48 timer egenterapi/egenarbeid spredt over tid. Prosess.
 • Sexual Self Acknowledgement (SSA): 5 dager. Intensiv.
 • Supervisjon: 120 timer gruppe eller 80 timer individual.

1200 timer egenarbeid:

 • Klinisk sexologisk arbeid: 200 timer.
 • Litteraturstudier omfattende 4000 sider.
 • Vitenskapelig sexologisk arbeid tilsvarende 400 timers arbeid. Gjerne publisert i faglig tidsskrift.

SØKNAD OM SPESIALITET I KLINISK SEXOLOGI KAN VÆRE BASERT PÅ GJENNOMGÅTT UNDERVISNINGSPROGRAM I KLINISK SEXOLOGI, ELLER LIGNENDE.

For nærmere informasjon om kvalifikasjonskrav, søknad mv: Se søknadsskjemaet og det tilhørende informasjonsskjemaet Informasjon og råd for utfylling av søknadsskjema.

 
Generelt
Søkeren må dokumentere antall timer i forbindelse med kurs, individuell- og/eller gruppeveiledning.
 
“Paper/presentation”:
 • Ved muntlig presentasjon, må abstract vedlegges.
 • Ved skriftlig publikasjon, bør abstract eller kopi av publikasjon vedlegges.
 • Ved bokbidrag må bekreftelse foreligge fra redaktør og/eller forlag.
 • Referanse/ISBN-nummer, eventuell link til nettsted bør vedlegges.
 
Papirene må presenters på en ryddig måte og ligge i kronologisk rekkefølge i forhold til CV.
Bemerk at CV med dokumentasjon, skal sendes inn samtidig med søknaden.
Likeledes skal det innbetales kr. 2500.- til NFKS’ konto nr. 0530 39 62826
 

Søknadsskjema:


Søknader og frister

Søkere som oppfyller kriteriene for autorisasjon, kan sende søknadsskjema med vedlegg til

Autorisasjonsutvalget ved Knut Hermstad

E-post: knuher@online.no

Søkeren må ha vært medlem av Norsk Forening for Klinisk Sexologi minst 2 år ved søknadsfristen.

Husk at søknaden må leveres som én PDF-fil (dvs. som ett sammenhengende dokument).

 

Søknadsfrister: 15. april og 15. oktober