UTVALG I NFKS

 
 

Etisk utvalg

Etisk utvalg behandler saker av faglig, etisk karakter. Slike saker kan gjelde enkeltmedlemmers opptreden i eller utenfor praksis, organisasjonsspørsmål eller råd til medlemmer som ber om det. Initiativet til å fremme en sak for etisk utvalg kan tas av medlemmene, av styret eller av utvalget selv. Dersom medlemmene ønsker det, kan de be om å få rådføre seg anonymt med etisk utvalg; i slike tilfeller skal det ikke føres protokoll og heller ikke gjøre vedtak som siden kan oversendes styret for formell behandling.

  • Anita Skrautvol
  • Esben Esther Pirelli Benestad
  • Nanna Klingenberg

 

Pedagogisk utvalg
  • Hilde Landro
  • Stine Kühle-Hansen
  • Marita Katharina Wilhelmsen Andersen

 

Autorisasjonsutvalget
  • Knut Hermstad (leder)
  • Olav Bendiksby
  • Siv Gamnes

 

Valgkomite
  • Vigdis Moen
  • Anders Røyneberg
  • Kristin Evjen