Godkjente veiledere i sexologi pr. 20. oktober 2019

Godkjent for veiledning på nivå spesialist i klinisk sexologi:

Anders Lindskog, psykologspesialist
Anita Skrautvol, psykolog
Knut Hermstad, teolog/familieterapeut
Håkon Aars, psykiater
Esben Esther Pirelli Benestad, lege
Elsa Almås, psykolog
Stéphane Vildalen, psykolog (nevropsykologi)
Atle Austad, psykolog
Dagfinn Sørensen, psykolog
Thore Langfeldt, psykologspesialist

Godkjent for veiledning på nivå spesialist i sexologisk rådgivning:

Ingrid Handberg Opland, klinisk barnevernspedagog, familieterapeut
Finn Christensen, barnevernspedagog
Beate Alstad, psykiatrisk sykepleier, familieterapeut