Her kan du finne informasjon over godkjente spesialister i
 • Klinisk Sexologi
 • Sexologisk Rådgivning
 • Seksualundervisning

For mer informasjon om kravene til hver spesialisering, trykk HER.

 

Spesialister i Klinisk Sexologi, NACS:

1. Thore Langfeldt, Psykolog

2. Elsa Almås, Psykolog

3. Espen Ester Pirelli Benestad, Lege

4. John Nikolaisen, Psykolog

5. Knut Hermstad, Teolog

6. Haakon Aars, Psykiater

7. Atle Austad, Psykolog

8. Dagfinn Sørensen, Psykolog

9. Bente Spanager Øgar, Psykiater

10. Stèphane Vildalen, Psykolog

11. Hans Martin Stene, Psykolog

12. Sidsel Schaller, Psykolog

13. Anders Lindskog Psykolog

14. Åshild Skogerbø, Psykolog

15. Anita Skrautvol, Psykolog

16. Olav Henriksson Bendiksby, Psykolog

 

Spesialister i Sexologisk Rådgivning, NACS:

 1. Tea Bjørnstøl, Familieterapeut
 2. Bente Væren, Spesiallærer
 3. Bente Brenna, Fysioterapeut
 4. Sabine Jacobsen Digre, Fysioterapeut
 5. Jan Erik Drange, Psykiatrisk sykepleier
 6. Stine Gunn Fevang, Barnevernspedagog
 7. Wenche Fjeld, Førskolelærer
 8. Siv Gamnes, Sykepleier
 9. Genevieve F. Hardeberg, Sykepleier
 10. Wenche Haaland, Jordmor/Sykepleier
 11. Tormod Jørgensen, Spesiallærer
 12. Helga Åkre Nøkland, Familieterapeut
 13. Hanne Orm, Lærer
 14. Ragnhild Dahl, Sykepleier
 15. Vigdis Moen, Sykepleier
 16. Kirsten Rise, Fysioterapeut
 17. Irene Sande
 18. Ragnhild Schjem, Sosionom
 19. Raymon Lønberg, Spesiallærer
 20. Berit Håvold, Sykepleier
 21. Kirsti Johanne Back
 22. Bernt Barstad, Vernepleier
 23. Toril mossing Breistein, Sykepleier
 24. Nancy Maria Castle, Fysioterapeut
 25. Anne Kristin Dobbe, Spesialsykepleier
 26. Roy Gundersen
 27. Birgit Hegge, Vernepleier
 28. Solveig Hokstad, Sykepleier
 29. Siv Mette Holmefjord, Barnevernspedagog
 30. Gro Jacobsen
 31. Anne Kate Jensen, Psykiatrisk Sykepleier
 32. Eva Britt Jonsson Wolffbrandt, Jordmor/Sykepleier
 33. Tor Magne Owren, Familieterapeut
 34. Kristin Owren, Familieterapeut
 35. Anette Storm-Larsen, Barnevernspedagog
 36. Ellinor Larsdotter Svisdal, Helsesykepleier
 37. Terje Øvstedal Thorsen, Fysioterapeut
 38. Inga Toril Troland, Jordmor/Sykepleier
 39. Mette Wallace, Sykepleier
 40. Eva Mørch Aaen, Fysioterapeut
 41. Trude Aarnes, Jordmor/Sykepleier
 42. Torunn Bratvedt Larsen, Anestesisykepleier
 43. Margrethe Wiede Aasland, Førskolelærer
 44. Mette Appelon Jensen, Sosialpedagog
 45. Peter Boje Zachariassen, Psykolog
 46. Dag Espen Thyegesen, Sosionom
 47. Anne Loe Kvalberg, Helsesykepleier
 48. Henning Storvand, Sykepleier
 49. Hege Nilsen, Vernepleier
 50. Randi Gjessing Borgheim, Sykepleier
 51. Anne Lande, Sykepleier/Psykoterapeut
 52. Thomas Tønseth, Lege
 53. Lene Pedersen, Sykepleier
 54. Hege Merete Svingen, Sykepleier
 55. Guri Berg, Sykepleier
 56. Grete Lund, Familieterapeut
 57. Jannike Kathrine Vikan, Sosionom
 58. Anita Paulsen, Sykepleier
 59. Line Hildur Storetvedt, Radiograf
 60. Tore Follestad, Sykepleier
 61. Vigdis Morvik Larsen, Lærer
 62. Line Andersen, Sosionom
 63. Lena Borch Abrahamsen, Barnevernspedagog
 64. Tore Borg, Sykepleier
 65. Andreas Persson, Psykiatrisk Sykepleier
 66. Kari Helene Strømnes Engdal, Helsesykepleier
 67. Trond Daae-Johansen, Lege
 68. Anne Lundsgaard Meelsen, Sykepleier/Psykoterapeut
 69. Tiina Merja Kaarina Skyttä, Jordmor/Helsesykepleier
 70. Torunn Ovrid, Vernepleier
 71. Olaug Gimsø Storø, sykepleier
 72. Hilde Margrete Kristiansen, Ergoterapeut
 73. Elin Johannessen, Jordmor
 74. Gunhild Hildrum, Jordmor
 75. Kjellaug Fredly, Jordmor
 76. Isabel Fure, Psykiatrisk Sykepleier
 77. Grete Lind, Helsesykepleier
 78. Lennart Lock, Spesialsykepleier
 79. Rikke Pristed, psykolog
 80. Victor Valderaune, psykiatrisk sykepleier
 81. Tone Jacobsen, sosionom
 82. Beate Alstad, psykiatrisk sykepleier
 83. Bente Tennfjord Muller, jordmor
 84. Evelyn Simonnes, sykepleier
 85. Ingrid Handberg Opland, klinisk barnevernspedagog og familieterapeut
 86. Laila Kathleen Johansen, sykepleier
 87. Stein Brønseth, barnevernspedagog
 88. Tom Sigurd Nybø, barnevernspedagog
 89. Finn Christensen, barnevernspedagog
 90. Hilde Egenæs, sykepleier
 91. Kamilla Eidissen Jensen, barnevernspedagog
 92. Trude Hammer Langhelle, sykepleier
 93. Ellen Lundestad, sykepleier
 94. Hege Nesset, sosionom
 95. Ellen Skjelbred, lege
 96. Solveig Fridheim Torp, sykepleier
 97. Arne Utne, vernepleier
 98. Ester Teigmo, sykepleier
 99. Gro Fossum, sykepleier
 100. Sissel Irene Thon, sykepleier
 101. Bettina Walde-Tumyr, barnevernspedagog
 102. Ann Cecilie Hjelm, vernepleier
 103. Birgit Hauger, sykepleier
 104. Ingunn Wiik, sykepleier
 105. Jorge Johansen, sykepleier
 106. Kristin Evjen, fysioterapeut
 107. Ronny Aaserud, psykolog
 108. Solveig Birgitte Nordlund Mørdre, sykepleier
 109. Ståle Kvalevåg, fengselsbetjent med tilleggsutd. i psykatri
 110. Torhild Olsen Husby, barnevernspedagog
 111. Vigdis Eriksen, sosionom
 112. Merete Richardsen, barnevernspedagog
 113. Sofie Brune, vernepleier
 114. Lill-June Heimly Jenssen, sykepleier
 115. Yvonne Dolonen, sosionom
 116. Jannicke Walther Tindberg, sosionom
 117. Heidi Leona Norum, sosionom
 118. Trude Slettvoll Lien, sykepleier
 119. Bodil Røinaas, sykepleier
 120. Anders Røyneberg, sykepleier
 121. Hennie Elisabeth Moen, sykepleier
 122. Jenny Toftner, fysioterapeut
 123. Marina Manuela de Paoli, cand.scient, ernæringsfysiolog
 124. Jannike Jameson, barnevernspedagog
 125. Laila Irene Haldansen, sykepleier
 126. Lene Vestersjø, vernepleier
 127. Marita Katharina Wilhelmsen Andersen, barnevernspedagog
 128. Ragnhild Johanne Tveit Sekse, sykepleier
 129. Linda Njerve, barnevernspedagog

 1. Spesialister i seksualundervisning og opplysning (Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter, NACS)
 2. Marie Anne Ramuz Evensen
 3. Stine Kühle-Hansen
 
Trykk HER for å gå tilbake.