Finnmark
 
 
 

Navn: Hilde M. Kristiansen
Sted:
Kirkenes
Profesjon:
Ergoterapeut
NACS - Autorisasjon:
Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes Avd. ReHabilitering
Telefon:
78 97 31 60 / 477 13 308
E-post:
hilde.margrete.kristiansen@finnmarkssykehuset.no
Nettside:
www.finnmarkssykehuset.no
Henvisning:
Ja, fra fastlege.
Rådgivning/terapi:
Spesial kompetanse på personer med utviklingshemming som har vært utsatt for, eller begår overgrep og rettsikkerhet knyttet til dette. Ut over dette gir jeg råd og veiledning til enkeltpersoner eller par i Finnmark som har utfordringer knyttet til seksuell helse, kroniske sykdommer, smerte, overgrepsproblematikk
Undervisning:
Underviser i Lærings og Mestringssentre om seksualitet knyttet til kronisk sykdom, underviser og veileder kommunalt ansatte i bolig for utviklingshemmede, underviser i skoler/universitet i profesjonsutdanning på henvendelse
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
Tar imot pasienter i klinikk Kirkenes Avd. Rehabilitering.

 
Navn: Torunn Ovrid
Sted: Hammerfest
Profesjon: Vernepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Barnehabiliteringen Helse Finnmark, 9613 Hammerfest
Telefon: 78 42 16 20
E-post: torunn.ovrid@helse-finnmark.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
 
Ved å trykke HER kan du laste ned et word-dokument med disse opplysningene