Sør-Trøndelag
 
 
 
Navn: Bernt Barstad
Sted: Trondheim
Profesjon: Vernepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Exben DA, PB 9320, 7424 Trondheim
Telefon: 932 09 491
E-post: ess@exben.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Funksjonshemmede, lystproblematikk og generell rådgivning
Undervisning: Funksjonshemmede, utviklingshemmede, overgrep og seksualvennlig miljø
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Lena Borch Abrahamsen
Sted: Trondheim
Profesjon: Barnevernspedagog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Starrmyra 8, 7091 Tiller
Telefon: 916 72 124
E-post: lenaborch@gmail.com
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Barn og unge som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. Barn og unge med uønsket seksuell atferd.
Undervisning: Har hatt forelesninger for skoler, barnehager og foreldre ift. barns seksualitet og overgrep
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:

Navn: Knut Hermstad
Sted: Trondheim
Profesjon: Teolog, familieterapeut
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Arilds gate 3, 7017 Trondheim
Telefon: +47 971 44 792
E-post:
knuher@online.no
Henvisning: Nei, trenger ingen henvisning
Rådgivning/terapi: Behandling av personer som har begått seksuelle overgrep, behandling av personer som er utsatt for seksuelle overgrep, generelle par- og relasjonsproblemer, sakkyndigarbeid og utredning/risikovurdering på oppdrag fra barnevern, rettsvesen mv.
Undervisning: Et bredt spekter av temaer innenfor områdene vold, seksuelle overgrep, traumer, sorg og krisebearbeidelse. Omfattende undervisningspraksis både i Norge og internasjonalt om forståelse og behandling av personer som begår seksuelle overgrep.
Mottar henvendelser fra media: Ja.
Tar imot pasienter: Ja.

Navn: Torhild Olsen Husby
Sted: Trondheim
Profesjon; Barnevernpedagog, Kognitiv atferdsterapeut, Sexologisk rådgiver
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Nordregt. 12, 6 etg Trondheim
Telefon: 47463663
E-post:
sexolog@torhildhusby.no
Nettside:
www.torhildhusby.no
Henvisning: Nei, trenger ikke.
Rådgivning/terapi: Etablering og gjenkjenning av lyst og tenning, parsamtaler, spesielle tenningsmønster, overgrepsatferd, etablere seksualitet etter overgrep, Seksualitet og normalitet
Undervisning: Barn og seksualitet, Reaksjoner og symptomer hos mennesker som er utsatt for overgrep, etablering av seksualitet etter overgrep, Seksualitet og normalitet
Mottar henvendelser fra media: Ja
Tar imot pasienter: Ja
 

Navn: Vigdis Moen
Sted: Trondheim
Profesjon: Sykepleier og Høgskolelektor
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Aleris Sykehus og Medisinsk Senter, Innherredsveien 7c, 7014 Trondheim
Telefon: 73 87 20 18
E-post: vigdis.moen@hist.no
Nettside: www.sexologi.net
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitetsproblematikk, lystproblematikk og tenningsmønstre
Undervisning: Ulike sexologiske områder for Høgskoler, Universiteter, helsepersonell, lærere og andre interesseorganisasjoner
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Ellinor Larsdotter Svisdal
Sted: Oppdal
Profesjon: Sykepleier og Helsesøster
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Nord - i - lia, 7340 Oppdal
Telefon: 90 87 33 49
E-post: sexologi@oppdal.com
Nettside: www.sexlyst.info
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Manglende lyst eller evne, individual- og parkonsultasjoner. Ønske om et bedre seksualliv. Seksuelle tenningsmønstre.
Undervisning: Foredrag og unvervisning på forespørsel
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Olaug Gimse Storrø
Sted: Trondheim
Profesjon: Spesialsykepleier
NACS - Autorisasjon:
Kontaktadresse: St. Olacs Hospital, Olav Kyrres gate 17, 7006 Trondheim
Telefon: 72 57 47 19 / 913 46 302
E-post: olaug.storro@stolav.no
Nettside: www.sexologi.net
Henvisning: Nødvendig
Rådgivning/terapi: Smerter ved samleie. Manglende lyst / parterapi. Ereksjonssvikt.
Undervisning: Seksualitet og sykdom. Smerter ved samleie med mer.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Bente Tennfjord Müller
Sted: Trondheim
Profesjon: Sykepleier og Jordmor
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Pottemakerveien 8, 7046 Trondheim
Telefon: 924 15 043
E-post: bentemu@online.no
Nettside: www.sexologconsult.no
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning
Undervisning: til studenter ved Høgskole og medisinsk fagmiljø
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Ingrid Handberg Opland
Sted: Trondheim
Profesjon: Klinisk barnevernspedagog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Petter Liesvei 9a, 7040 Trondheim
Telefon: 922 17 317
E-post: ingridopland@gmail.com
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Familievernkontoret i ST, "Opland Rådgivning"
Undervisning: undervisning og veiledning ved høgskolene.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
 
Ved å trykke HER kan du laste ned et word-dokument med disse opplysningene