Rogaland
 
 
Navn: Finn Christensen
Sted: Stavanger og Oslo
Profesjon: Familietaerapeut, Klinisk barnevernspedagog, Gestalt psykoterapeut.
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning, Godkjent Veileder.
Kontaktadresse: Magnus Lagabøtersgate 54, 4010 Stavanger.
Telefon: 51538150 (Sør-Rogaland Familievernkontor), 23283940 (Christiania Torv Familievernkontor, Oslo), 92619148 (pri)
E-post: finn.christensen@bufetat.no, finn.christensen@lyse.net
Nettside: Ingen
Henvisning: For klienter/pasienter skjer dette ved å ta kontakt med familievernkontoret Sør-Rogaland avd. Stavanger eller Christiania Torv, Oslo
Rådgivning/terapi: Generalt sexologi. Alt seksualitetsarbeide innen for parforhold, samtaleterapi, arbeide med seksuelle dysfunksjoner m.m.
Undervisning: Generalt sexologi, Lyst problematik, seksuelle dysfunksjoner, hvordan snakke med klienter om seksualitet, parfohold og seksualitet. Kartlegning.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: Gjennom familievernkontorene, telefonhenvendelse for å bli satt opp til samtale. 
 
Navn: Hilde Egenæs
Sted:
Sandnes
Profesjon:
Sykepleier, Helsesøster
NACS - Autorisasjon:
Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse:
Jule Eges gate 6, 4306 Sandnes
Telefon:
917 46 948
E-post:
hilde.egenes@sandnes.kommune.no
Nettside:
www.sandnes.kommune.no
Henvisning:
Ingen henvisning, men må høre til Sandnes kommune. Tar konsultasjoner utenom som gjelder personer med kjønnsinkongruens (transutfordringer)

Rådgivning/terapi:
Ungdom 16 – 24 år. Prevensjon, SOI, rådgivning og informasjon om seksualitet. Samtaler om smerteproblematikk og andre sexologiske problemstillinger. Mye kunnskap om kjønnsinkongruens.
Undervisning:
Underviser i alle 10. klasser i Sandnes kommune om seksualitet. Foredrag om transseksualisme til BUPP, DPS, egne faggrupper osv. Foredrag om barns seksualitet. Familieplanlegging for grupper av asylsøkere og slyktninger.
Mottar henvendelser fra media:
Ja
Tar imot pasienter:
Ja, ungdom mellom 16 og 24 år. Henvendelser fra andre helsesøstre.

Navn:
Birgit Hegge
Sted: Stavanger
Profesjon: Klinisk Vernepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse:
Telefon: 464 30 516
E-post: birgit@b-hegge.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Jobber på BUP med fokus på vold og overgrep. Foreleser i tema barn/unges seksualitet, seksuelle overgrep og hvordan voksne kan møte dem som er utsatt for og/eller utsetter andre for overgrep.
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Trude Hammer Langhelle
Sted: Stavanger universitetssjukehus
Profesjon: Klinisk spesialist i sykepleie
NACS - Autorisasjon: Spesialist i sexologisk rådgivning
Kontaktadresse: Gerd-Ragna Block Thorsens gate 8, 4011 Stavanger. Postboks 8100, 4068 Stavanger
Telefon: 95795721
E-post: lantar@sus.no
Nettside: https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/sexologisk-poliklinikk
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Seksuelle dysfunksjoner og kjønnsinkongruens
Undervisning: Seksualitet og seksuell helse for pasienter og helsepersonell. UIS, Bachelore i sykepleie.
Mottar henvendelser fra media: Ja
Tar imot pasienter: Ja
Navn: Elin Johannessen
Sted: Karmøy
Profesjon: Sykepleier og Jordmor
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Vestheimvegen 34, 4250 Kopervik
Telefon: 942 78 732
E-post: jordmorelin@gmail.com
Nettside: www.jordmorelin.no
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Rådgivning, jordmor med hjemmefødsler og svangerskap
Undervisning: om seksualitet, etter forespørsel
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Åshild Skogerbø
Sted: Stavanger
Profesjon: Psykolog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse:
Telefon:
E-post:
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning: Kronisk sykdom og seksualitet, ungdom og seksualitet, smerter og seksualitet, par og samlivsterapi
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Gunnhild Hildrum
Sted: Haugesund
Profesjon: Sykepleier og Jordmor
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse:
Telefon: Bokngata 49, 5537 Haugesund
E-post: gunnhildhildrum@hotmail.com
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Tom S. Nybø
Sted: Egersund
Profesjon: Barnevernspedagog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Sandbakkveien 25, 4370 Egersund
Telefon: 476 303 97
E-post: tomsnybo@gmail.com
Nettside: 
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Rådgivning om ulike seksuelle problemstillinger til enkeltpersoner og par-/samlivsproblematikk
Undervisning: Barn/unge og seksualitet, undervisning/foredrag på forespørsel
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Eva Handest
Sted: Stavanger
Profesjon: Psykolog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Klubbgate 5, 4. etg., 4013 Stavanger
Telefon:
E-post: info@evahandest.com
Nettside: www.evahandest.com
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Se hjemmeside
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:

Navn: Solveig Fridheim Torp
Sted: Bryne, Rogaland
Profesjon: Onkologisk sykepleier.
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Kompetansesenteret Kreftomsorg Rogaland, Hetlandsgata 9, Postboks 276, 4349 Bryne.
Telefon: 51 56 79 90 / 48 400 137
E-post:
solveig@kreftomsorg.no
Nettside:
http://www.kreftomsorg.no/
Henvisning: Nei, trenger ikke.
Rådgivning/terapi: Seksualitet, selvbilde ift. kreftbehandling. Mindfulness instruksjon.
Undervisning: Kreft og seksualitet for helsepersonell og pasienter.

 
 
Ved å trykke HER kan du laste ned et word-dokument med disse opplysningene