B
 
 
Navn: Kirsti Johanne Back
Sted: Fjell
Profesjon: Pedagog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Algrøy, 5357 Fjell
Telefon: 928 81 362
E-post: kirstiback@hotmail.com
Nettsted:
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Bernt Barstad
Sted: Trondheim
Profesjon: Vernepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Exben DA, PB 9320, 7424 Trondheim
Telefon: 932 09 491
E-post: ess@exben.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Funksjonshemmede, lystproblematikk og generell rådgivning
Undervisning: Funksjonshemmede, utviklingshemmede, overgrep og seksualvennlig miljø
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Olav Henriksson Bendiksby
Sted: Oslo
Profesjon: Psykologspesialist
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggt. 9a, 0181 Oslo
Telefon: 22 33 51 90
E-post: olav.bendiksby@gmail.com
Nettside:
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Klinisk psykoterapeutisk arbeid med overgrepsproblematikk, kjønnsidentitetstematikk og parafilier
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Esben Esther Pirelli Benestad
Sted: Grimstad
Profesjon: Lege og Professor i Sexologi
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Grimstad MPAT-Institutt, Storgaten 42, 4876 Grimstad / Universitetet i Agder, Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap, Institutt for Psykososial Helse, Postboks 433, 4604 Kristiansand
Telefon: +47 37 25 33 64 / + 47 97 53 35 43 / +47 37 23 37 72
E-post: esben.esther@uia.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Tea Silvia Bjørnstøl
Sted: Vest Agder
Profesjon: Psykiatrisk sykepleier, seksualrådgiver og familieterapeut
Kontaktadresse: Moneheia 84, 4656 Hamresanden
Telefon: 41 68 57 05
Henvisning: Nei, ikke nødvendig med henvisning. Tar imot etter kapasitet
Undersivning: Har hatt enkelte foredrag og drevet med opplysningsarbeid på barne- og ungsomsskoler
 
Navn: Tore Borg
Sted: Oslo
Profesjon: Kreftsykepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Arendalsgate 14, 0463
Telefon: 993 77 855
E-post: toreborg@online.no
Nettside:
Henvisning: Ja
Rådgivning/terapi: Lyst og ereksjonsproblematikk hos pasienter med kreft
Undervisning: Kreft og seksualitet til alle typer helseprofesjoner
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Torunn Bratvedt
Sted: Fornebu / Asker / Bærum
Profesjon: Spesialsykepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Bjørnenga 22, 1364 Fornebu
Telefon: 952 17 804
E-post: torunnbl@gmail.com
Nettsted:
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Sykdom og seksualitet, lystproblematikk, ereksjonsproblemer, smerter ved samleie, ønske om et bedre sexliv
Undervisning: Medisinsk sexologi, seksualitet og sykdom. Pasientgrupper med mage/tarmsykdommer, stomi eller sykdom. Underviser for legemiddelfirmaer, pasientorganisasjoner og for studenter i helsefag på høgskoler.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Stein Roger Brønseth
Sted: Levanger
Profesjon: Klinisk Barnevernspedagogikk og Familieterapeut
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Sørvegen 18, 7605 Levanger
Telefon: 916 04 527
E-post: sr-broen@online.no / stein.roger.bronseth@bufetat.no
Nettside:
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Relasjonelle problemer primært
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: