C
 
Navn: Finn Christensen
Sted: Stavanger og Oslo
Profesjon: Familietaerapeut, Klinisk barnevernspedagog, Gestalt psykoterapeut.
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning, Godkjent Veileder.
Kontaktadresse: Magnus Lagabøtersgate 54, 4010 Stavanger.
Telefon: 51538150 (Sør-Rogaland Familievernkontor), 23283940 (Christiania Torv Familievernkontor, Oslo), 92619148 (pri)
E-post: finn.christensen@bufetat.no, finn.christensen@lyse.net
Nettside: Ingen
Henvisning: For klienter/pasienter skjer dette ved å ta kontakt med familievernkontoret Sør-Rogaland avd. Stavanger eller Christiania Torv, Oslo
Rådgivning/terapi: Generalt sexologi. Alt seksualitetsarbeide innen for parforhold, samtaleterapi, arbeide med seksuelle dysfunksjoner m.m.
Undervisning: Generalt sexologi, Lyst problematik, seksuelle dysfunksjoner, hvordan snakke med klienter om seksualitet, parfohold og seksualitet. Kartlegning.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: Gjennom familievernkontorene, telefonhenvendelse for å bli satt opp til samtale.