H
 
 
Navn: Wenche Haaland
Sted: Kristiansand
Profesjon: Sykepleier og Jordmor
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Elvebredden Gynekologipraksis, Nedre Lundsvei 1, 4630 Kristiansand
Telefon: 38 10 66 70
E-post: wenche.haaland@seksualradgiveren.no
Nettside: www.seksualradgiveren.no
Henvisning: Ikke nødvendig, ta kontakt
Rådgivning/terapi: Vestibulitt, seksuelt samliv, og lystproblematikk
Undervisning: Ungdom og seksualitet, kvinnehelse og samlivskurs
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot nye pasienter:
 
Navn: Geneviève Fonteneau Hardeberg
Sted: Grimstad
Profesjon: Psykiatrisk Sykepleier og lærer i helsefag
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Hardeberg, 4886 Grimstad
Telefon: 991 63 616
E-post: g@bilde.no
Nettside:
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Mangel på seksuell lyst, seksuelle overgrep, ereksjonsvikt
Undervisning: MS og seksualitet, Psykisk helse og seksualitet
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:

Navn: Birgit Hauger
Sted: Kongsvinger
Profesjon: Klinisk spesialist i spesialsykepleie
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Kongsvinger DPS, Parkveien 26, 2226 Kongsvinger
Telefon: 62887500
E-post:
birgit.hauger@sykehuset-innlandet.no
Henvisning: Ja
Rådgivning/terapi: parterapi, pedofili, overgrepsproblematikk, lystproblematikk
Undervisning: Generell sexologi
Mottar henvendelser fra media: Ja
 

Navn: Birgit Hegge
Sted: Stavanger
Profesjon: Klinisk Vernepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse:
Telefon: 464 30 516
E-post: birgit@b-hegge.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Jobber på BUP med fokus på vold og overgrep. Foreleser i tema barn/unges seksualitet, seksuelle overgrep og hvordan voksne kan møte dem som er utsatt for og/eller utsetter andre for overgrep.
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:

Navn: Knut Hermstad
Sted: Trondheim
Profesjon: Teolog, familieterapeut
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Arilds gate 3, 7017 Trondheim
Telefon: +47 971 44 792
E-post:
knuher@online.no
Henvisning: Nei, trenger ingen henvisning
Rådgivning/terapi: Behandling av personer som har begått seksuelle overgrep, behandling av personer som er utsatt for seksuelle overgrep, generelle par- og relasjonsproblemer, sakkyndigarbeid og utredning/risikovurdering på oppdrag fra barnevern, rettsvesen mv.
Undervisning: Et bredt spekter av temaer innenfor områdene vold, seksuelle overgrep, traumer, sorg og krisebearbeidelse. Omfattende undervisningspraksis både i Norge og internasjonalt om forståelse og behandling av personer som begår seksuelle overgrep.
Mottar henvendelser fra media: Ja.
Tar imot pasienter: Ja.

Navn: Gunnhild Hildrum
Sted: Haugesund
Profesjon: Sykepleier og Jordmor
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse:
Telefon: Bokngata 49, 5537 Haugesund
E-post: gunnhildhildrum@hotmail.com
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:

Navn: Solveig Hokstad
Sted
: Oslo
Profesjon
: Sykepleier
NACS - Autorisasjon
: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse
: Løkkeveien 13 a, 0253 Oslo
Telefon
: 95796731
E-post
: solhokstad@gmail.com
Henvisning
: Nei
Undervisning
: Ungdom og seksualitet, identitet, forebygging av seksuelle overgrep blant ungdom, seksuelle rettigheter, internasjonal seksualpolitikk/rettigheter – internasjonale prosesser, inklusiv Norges bidrag, samt hvordan bli en seksualvennlig kommune? Seksualpolitikk i praksis.
Mottar henvendelser fra media
: Ja
Tar imot pasienter
: P.t. nei 

Navn: Torhild Olsen Husby
Sted: Trondheim
Profesjon; Barnevernpedagog, Kognitiv atferdsterapeut, Sexologisk rådgiver, masterutdanning i barn og unges psykiske helse.
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Nordregt. 12, 6 etg Trondheim
Telefon: 47463663
E-post:
sexolog@torhildhusby.no
Nettside:
www.torhildhusby.no
Henvisning: Nei, trenger ikke.
Rådgivning/terapi: Etablering og gjenkjenning av lyst og tenning, parsamtaler, spesielle tenningsmønster, overgrepsatferd, etablere seksualitet etter overgrep, Seksualitet og normalitet
Undervisning: Barn og seksualitet, Reaksjoner og symptomer hos mennesker som er utsatt for overgrep, etablering av seksualitet etter overgrep, Seksualitet og normalitet
Mottar henvendelser fra media: Ja
Tar imot pasienter: Ja