M
 
 

Navn: Vigdis Moen
Sted:
Trondheim
Profesjon:
Sykepleier og Universitetslektor
NACS - Autorisasjon:
Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse:
Nordre gt. 12, 7004 Trondheim
Telefon:
91311258
E-post:
vigdismo@gmail.com
Nettside:
www.sexologi.net
Henvisning:
Nei, ikke nødvendig
Rådgivning/terapi:
Kjønnsidentitetsproblematikk, lystproblematikk, tenningsmønstre, seksualitet ved ulike sykdomstilstander
Undervisning:
Til studenter/helsepersonell/lærere: Seksuell helse, seksualitet og sykdom, kreft og seksualitet, seksuell utvikling, kjønn og kjønnsforståelse, ungdom og seksualitet, eldre og seksualitet, seksualundervisning. Til pasienter: Mestringskurs for de som har overlevd kreft m.m.
Mottar henvendelser fra media:
Ja.
Tar imot pasienter:
Ja.

Navn: Bente Tennfjord Müller
Sted: Trondheim
Profesjon: Sykepleier og Jordmor
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Pottemakerveien 8, 7046 Trondheim
Telefon: 924 15 043
E-post: bentemu@online.no
Nettside: www.sexologconsult.no
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning
Undervisning: til studenter ved Høgskole og medisinsk fagmiljø
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: