S
 
 
Navn: Irene Sande
Sted: Søgne
Profesjon: NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse:
Telefon: 930 31 181
E-post: irene.sande@kristiansand.kommune.no
Nettside:
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Gir råd og veiledning til par og single. Temaer Irene har gitt råd om er; seksuelle overgrep, lystproblemer og være med i prosesser hvor mennesker har kommet frem til at de er homofile/lesbiske.
Undervisning: Prostitusjon/menneskehandel og Salg/bytte av seksuelle tjenester i forhold til ungdom.
Mottar henvendelser fra media: Ja
Tar imot nye pasienter: Ja
 
Navn: Sidsel Schaller
Sted: Oslo
Profesjon: Psykologspesialist i Klinisk Psykologi
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggata 9a, 0181 Oslo
Telefon: 918 38 518
E-post: schaller@sexologi.no
Nettside:
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Alt innen seksuelle problemer, insidivual og parterapi, familier og grupper
Undervisning: Universiteter og høgskoler, DPS, familievernkontor, alle interesserte faggrupper og organisasjoner på alle nivåer. Veiledning av kandidater innen sexologi, helsepersonell, barnevern, tredjelinjetjeneste, institusjoner, i forhold til konkrete saker og i forhold til å drive klinisk og rådgivende arbeid innen sexologi.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Ellen Skjelbred
Sted: Oslo
Profesjon: Lege
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Hedgehaugsveien 36 A, 0352 Oslo
Telefon: 24 12 94 92
Nettside: www.mediwave.no
Henvisning: Nei, trenger ikke
Rådgivning/terapi: Medisinsk sexologiske problematillinger
Undervisning: Nei
Mottar henvendelser fra media: Ja
Tar imot pasienter: Ja
 
Navn: Åshild Skogerbø
Sted: Stavanger
Profesjon: Psykolog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse:
Telefon:
E-post:
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning: Kronisk sykdom og seksualitet, ungdom og seksualitet, smerter og seksualitet, par og samlivsterapi
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Anita Skrautvol
Sted: Oslo
Profesjon: Psykolog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggata 9a, 0181 Oslo
Telefon: 913 87 672
E-post: anitaskrautvol@hotmail.com
Nettside: www.sexologi.no
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: 
 
Navn: Tiina Skyttä
Sted: Sandnessjøen
Profesjon: Sykepleier, Jordmor, Helsesøster og Universitetslektor
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Torolv K. gate 27/29, 8800 Sandnessjøen
Telefon:
E-post: tiina.skytta@nord.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning: barns seksualitet, kvinners seksualitet, seksualitet i et livsløpsperspektiv
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:

Navn: Anita Skrautvol
Sted: Oslo
Profesjon: Psykolog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggata 9a, 0181 Oslo
Telefon: 913 87 672
E-post: anitaskrautvol@hotmail.com
Nettside: www.sexologi.no
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Linn Hildur Storetvedt
Sted: Oslo
Profesjon: Stråleterapeut
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Øvre Ljankollvei 30 A, 1169 Oslo
Telefon: 992 16 533
E-post: line_storetvedt@hotmail.com
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Alle sexologiske problemstillinger knyttet til onkologi
Undervisning: Rådgiver og underviser ved utdanninger innenfor sykepleie og stråleterapi i tillegg til onkologiske avdelinger på andre sykehus
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Olaug Gimse Storrø
Sted: Trondheim
Profesjon: Spesialsykepleier
NACS - Autorisasjon:
Kontaktadresse: St. Olacs Hospital, Olav Kyrres gate 17, 7006 Trondheim
Telefon: 72 57 47 19 / 913 46 302
E-post: olaug.storro@stolav.no
Nettside: www.sexologi.net
Henvisning: Nødvendig
Rådgivning/terapi: Smerter ved samleie. Manglende lyst / parterapi. Ereksjonssvikt.
Undervisning: Seksualitet og sykdom. Smerter ved samleie med mer.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Henning Storvand
Sted: Nesodden
Profesjon: Sykepleiekonsulent
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Avdeling for Ryggmargskade og Multitraume, Sunnaas Sykehus HF, 1453 Bjørnemyr
Telefon: 66 96 91 49
E-post: henning.storvand@sunnaas.no
Nettsted: www.sunnaas.no
Henvisning: Nødvendig
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Seksualitet etter skade/sykdom
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Ellinor Larsdotter Svisdal
Sted: Oppdal
Profesjon: Sykepleier og Helsesøster
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Nord - i - lia, 7340 Oppdal
Telefon: 90 87 33 49
E-post: sexologi@oppdal.com
Nettside: www.sexlyst.info
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Manglende lyst eller evne, individual- og parkonsultasjoner. Ønske om et bedre seksualliv. Seksuelle tenningsmønstre.
Undervisning: Foredrag og unvervisning på forespørsel
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Hege Merete Svingen
Sted: Ottestad
Profesjon: Psykiatrisk Sykepleier
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Hamar DPS, Enhet for akutte tjenester, Sykehuset Innlandet, Divisjon Psykiatri, 2312 Ottestad
Telefon:
E-post: hege.svingen@sykehuset-innlandet.no
Nettsted:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Dagfinn Sørensen
Sted: Tromsø
Profesjon: Psykolog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Skippergata 41, 9008 Tromsø
Telefon: 920 14 498
E-post: dagfinn.sorensen@sexologspesialisten.no
Nettside: www.sexologspesialisten.no
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Seksuelle funksjonsproblemer, problemer ift. seksuell orientering/kjønnsidentitet, samt andre seksualrelaterte problemer
Undervisning: Nei
Mottar henvendelser fra media:
Undervisning: