W
 
 
Navn: Mette Wallace
Sted: Rygge/Moss
Profesjon: Sykepleier, Helsesøster, Uroterapeut
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Værlehøi 1, 1525 Moss
Telefon: 979 74 532
E-post: mettewallace@hotmail.com
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning: Seksualitet og funksjonshemning. Andre tema også aktuelle.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Ingun Wik
Sted: Oslo
Profesjon: Helsesøster
NACS - Autorisasjon: Ja, Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Helsestasjon for kjønn og seksualitet 0 - 30 år, Mailundveien 23, 0569 Oslo
Telefon: 48 11 30 13
E-post: hks@bga.oslo.kommune.no
Nettside: http://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsestasjon/helsestasjon-for-ungdom-hfu/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-hks/ og https://facebook.com/Helsestasjon-for-kj%C3%B8nn-og-seksualitet-268912529818730
Henvisning: Nei, trenger ikke
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitet, seksuell identitet
Undervisning: Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold
Mottar henvendelser fra media: Ja
Tar imot pasienter: Ja
 
Navn: Thomas J. Winther
Sted: Sarpsborg
Profesjon:
NACS - Autorisasjon:
Kontaktadresse:
Telefon:
E-post:
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: