Barnevernspedagoger
 
 
Navn: Lena Borch Abrahamsen
Sted: Trondheim
Profesjon: Barnevernspedagog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Starrmyra 8, 7091 Tiller
Telefon: 916 72 124
E-post: lenaborch@gmail.com
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Barn og unge som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. Barn og unge med uønsket seksuell atferd.
Undervisning: Har hatt forelesninger for skoler, barnehager og foreldre ift. barns seksualitet og overgrep
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Stein Roger Brønseth
Sted: Levanger
Profesjon: Klinisk Barnevernspedagogikk og Familieterapeut
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Sørvegen 18, 7605 Levanger
Telefon: 916 04 527
E-post: sr-broen@online.no / stein.roger.bronseth@bufetat.no
Nettside:
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Relasjonelle problemer primært
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
 
Navn: Finn Christensen
Sted: Stavanger og Oslo
Profesjon: Familietaerapeut, Klinisk barnevernspedagog, Gestalt psykoterapeut.
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning, Godkjent Veileder.
Kontaktadresse: Magnus Lagabøtersgate 54, 4010 Stavanger.
Telefon: 51538150 (Sør-Rogaland Familievernkontor), 23283940 (Christiania Torv Familievernkontor, Oslo), 92619148 (pri)
E-post: finn.christensen@bufetat.no, finn.christensen@lyse.net
Nettside: Ingen
Henvisning: For klienter/pasienter skjer dette ved å ta kontakt med familievernkontoret Sør-Rogaland avd. Stavanger eller Christiania Torv, Oslo
Rådgivning/terapi: Generalt sexologi. Alt seksualitetsarbeide innen for parforhold, samtaleterapi, arbeide med seksuelle dysfunksjoner m.m.
Undervisning: Generalt sexologi, Lyst problematik, seksuelle dysfunksjoner, hvordan snakke med klienter om seksualitet, parfohold og seksualitet. Kartlegning.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: Gjennom familievernkontorene, telefonhenvendelse for å bli satt opp til samtale. 
 
Navn: Siv Holmefjord
Sted: Bergen
Profesjon: Barnevernspedagog med videreutdanning i rusproblematikk
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Vetrlidsallmenning 5
Telefon: 907 76 122
E-post: siv.holm@online.no
Nettsted:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:

Navn: Torhild Olsen Husby
Sted: Trondheim
Profesjon; Barnevernpedagog, Kognitiv atferdsterapeut, Sexologisk rådgiver, masterutdanning i barn og unges psykiske helse.
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Nordregt. 12, 6 etg Trondheim
Telefon: 47463663
E-post:
sexolog@torhildhusby.no
Nettside:
www.torhildhusby.no
Henvisning: Nei, trenger ikke.
Rådgivning/terapi: Etablering og gjenkjenning av lyst og tenning, parsamtaler, spesielle tenningsmønster, overgrepsatferd, etablere seksualitet etter overgrep, Seksualitet og normalitet
Undervisning: Barn og seksualitet, Reaksjoner og symptomer hos mennesker som er utsatt for overgrep, etablering av seksualitet etter overgrep, Seksualitet og normalitet
Mottar henvendelser fra media: Ja
Tar imot pasienter: Ja

Navn: Tom S. Nybø
Sted: Egersund
Profesjon: Barnevernspedagog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Sandbakkveien 25, 4370 Egersund
Telefon: 476 303 97
E-post: selvsagt@hotmail.com
Nettside: www.selvsagt.net
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Rådgivning om ulike seksuelle problemstillinger til enkeltpersoner og par-/samlivsproblematikk
Undervisning: Barn/unge og seksualitet, undervisning/foredrag på forespørsel
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Ingrid Handberg Opland
Sted: Trondheim
Profesjon: Klinisk barnevernspedagog
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Sexologisk Rådgivning
Kontaktadresse: Petter Liesvei 9a, 7040 Trondheim
Telefon: 922 17 317
E-post: ingridopland@gmail.com
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Familievernkontoret i ST, "Opland Rådgivning"
Undervisning: undervisning og veiledning ved høgskolene.
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: