Professorer
 
 
Navn: Elsa Almås
Sted: Grimstad
Profesjon: Psykologspesialist i Klinisk Psykologi og Professor i Sexologi
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Grimstad MPAT-Institutt, Storgaten 42, 4876 Grimstad / Universitetet i Agder, Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap, Institutt for Psykososial Helse, Postboks 433, 4604 Kristiansand
Telefon: +47 37 25 66 33 / +47 957 26 062 / +47 37 23 37 72
E-post: elsa.almas@uia.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter:
 
Navn: Esben Esther Pirelli Benestad
Sted: Grimstad
Profesjon: Lege og Professor i Sexologi
NACS - Autorisasjon: Spesialist i Klinisk Sexologi
Kontaktadresse: Grimstad MPAT-Institutt, Storgaten 42, 4876 Grimstad / Universitetet i Agder, Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap, Institutt for Psykososial Helse, Postboks 433, 4604 Kristiansand
Telefon: +47 37 25 33 64 / + 47 97 53 35 43 / +47 37 23 37 72
E-post: esben.esther@uia.no
Nettside:
Henvisning:
Rådgivning/terapi:
Undervisning:
Mottar henvendelser fra media:
Tar imot pasienter: